Wyniki egzaminu ósmoklasisty

obraz1

W roku szkolnym 202/2021 uczniowie klas ósmych Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie na egzaminie ósmoklasisty uzyskali bardzo dobre wyniki. Przedstawia to poniższa tabela:

Wyniki egzaminu – % punktów możliwych do zdobycia

 

przedmiot/obszar j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki
Uczniowie ZS nr 5 w Jarocinie

69,56%

57,00%

74,16%

37,27%

Gmina Jarocin-miasto

65%

50%

71%

39%

Gmina Jarocin-obszar wiejski

57%

43%

55%

Powiat Jarocin

59%

43%

59%

Województwo wielkopolskie

58%

45%

63%

44%

Kraj

60%

47%

66%

49%

 

Gratulujemy uczniom , rodzicom i nauczycielom!

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie

(opracowała: D. Głogowska)

obraz2

0