W Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie uczy się 11uczniów narodowości ukraińskiej.

Wszyscy rodzice dzieci z Ukrainy zostali poinformowani o możliwości wsparcia ze strony psychologa i pedagoga szkolnego (będziemy udzielać wsparcia dzieciom i ich rodzinom). Pedagog i psycholog szkolny będą przeprowadzać pogadanki w oddziałach, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy. Pogadanki mają na celu zredukowanie strachu i obaw.

W sytuacjach kryzysowych prosimy rodziców uczniów o telefoniczny  kontakt ze szkołą: 627472006 lub przez dziennik elektroniczny LIBRUS

 

0