Wycieczka kl. 4b i 4d

W grudniu 2022 roku, klasy 4b i 4d udały się do Śremu do Wioski Rudolfa, następnie do parku trampolin oraz pizzerii, gdzie uczniowie własnoręcznie wykonywali swoje pizze.

0