Ubezpieczenie uczniów

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 opłacili składkę na ubezpieczenie w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie, podlegają polisie ubezpieczeniowej w InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group - seria polisy: EDU-A/P numer polisy: 081227

W przypadku pytań dotyczących zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia należy skontaktować się z opiekunem szkoły: Pan Michał Bielak – tel. 795-617-067

Poniżej załączamy:

- warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2020/2021- do pobrania tutaj (plik_1) i tutaj (plik_2)

- formularz zgłoszenia roszczenia - do pobrania tutaj

- prezentacja, jak zgłosić roszczenie - to pobrania tutaj