Zwolnienia z wychowania fizycznego

Poniżej aktualny ,,Regulamin zwalniania uczniów z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie”.
Do pobrania:
– regulamin – pobierz tutaj
– wzór opinii lekarza (zwolnienie częściowe z określonych ćwiczeń fizycznych) – pobierz tutaj
– wzór opinii lekarza (zwolnienie całościowe z zajęć wychowania fizycznego) – pobierz tutaj
– oświadczenie rodzica – pobierz tutaj