Zwolnienia z wychowania fizycznego

Zwalnianie uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego
Do pobrania:
- regulamin – pobierz tutaj
- wzór opinii lekarza (zwolnienie częściowe z określonych ćwiczeń fizycznych) – pobierz tutaj
- wzór opinii lekarza (zwolnienie całościowe z zajęć wychowania fizycznego) – pobierz tutaj
- oświadczenie rodzica – pobierz tutaj