KONKURS – „DEKALOG KULTURALNEGO UCZNIA”.

 

 g2

Pod koniec września Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs, który miał na celu pokazanie uczniom naszej szkoły jak powinni zachowywać się wobec dorosłych oraz kolegów, starszych i małych dzieci. Uczniowie mogli przedstawić w swoich pracach jak sami chcieliby być traktowani przez innych uczniów. Słowo „kultura” to nie tylko kultura przez duże „K”, czyli spektakle, koncerty czy wystawy, ale przede wszystkim nasza kultura wewnętrzna. Zachowanie, dobre słowo, uśmiech, pomoc.

Ocenie poddana została merytoryka treści dekalogu, a także strona artystyczna prac.

Zgodnie z regulaminem, konkurs odbył się w dwóch kategoriach, tj. klasy IV i V, oraz klasy VI, VII i VIII.

Wszystkie prace były bardzo ciekawe oraz estetycznie i starannie wykonane. Jednak konkurs, to konkurs i wybranych zostało 6 najlepszych prac.

W kategorii IV i V klas, zwycięską okazała się praca z klasy V b, miejsce II zajęła klasa V e, natomiast IIIV a.

W kategorii klas starszych:  I miejsce – klasa VII a, II miejsce –  VI b, natomiast III miejsce – VI a.

 

 

0